CLEAMEN 610 pěnivý alkalický čistič

 

Balení: 12 kg, 24 kg, 200 kg

Vysoce alkalický koncentrovaný čistící pěnový prostředek bez dezinfekce, který se vyznačuje velmi dobrou čistící schopností. Obsahuje louhy, tenzidy, zpěňovací a komplexotvorné látky. Je bez zápachu, dá se úplně oplachovat a nezanechává žádné usazeniny. Je vhodný jak pro ruční mytí tak i pro napěňovací zařízení a pro automatické čistící systémy. Prostředek je možné použít v průmyslových potravinářských provozech, v malých výrobních provozovnách nebo při odstraňování organických nečistot z různých ploch odolných alkáliím. Velmi dobře se osvědčil při generálním i pravidelném úklidu bazénů a jejich okolí. Spolehlivě odstraňuje nečistoty i z velmi zašpiněných podlah.

Oblast použití

Koncentrace

Doba působení

Doporučená teplota

Mlékárenský průmysl: plnící zařízení, vnější stěny tanků, podlahy

3,5 – 5,0 %

15 – 30 min.

40 – 70 ºC

Masný průmysl: pracovní plochy, technologická zařízení, podlahy

3,5 – 5,0 %

15 – 30 min

40 – 70 ºC

Pivovary, nápojový a konzervárenský průmysl: plnící zařízení, pracovní plochy, dopravní pásy, podlahy

3,5 – 5,0 %

15 – 30 min

40 – 70 ºC

Rybí průmysl:  pracovní prostory, filetovací stoly, chladící zařízení, podlahy

3,5 – 5,0 %

15 – 30 min

40 – 70 ºC

Wellness: bazény (generální úklid), okolí bazénů (generální a pravidelný úklid), znečištěné podlahy

50 – 100 %          (generální úklid)             

3 – 5 %                  (pravidelný úklid)

podle potřeby

20 – 50 ºC

Všeobecně: silně znečištěné a mastné podlahy v různých oblastech

3 – 10,0 %

podle potřeby

20 – 50 ºC

 pH koncentrátu: 14

Prostředek se může používat na povrchy z nerezové oceli, keramiky a umělých hmot odolných alkáliím. Nepoužívat na povrchy z hliníku a z barevných kovů.

 Prostředek obsahuje:

>30% voda, 5-15% hydroxid draselný, hydroxid sodný, < 5% neionogenní tenzidy, křemičitany, fosfonáty


CLEAMEN 613 vysoce pěnivý alkalický čistič na udírny

 

Balení: 12 kg, 24 kg

Tekutý silně alkalický pěnivý čistící prostředek, který je určený především k účinnému odstraňování kouřových pryskyřic v různých oblastech průmyslu. Navíc velmi dobře odstraňuje tuky, olejové zbytky, bílkoviny, krev, připečené a velmi odolné nečistoty, dehet a pod. Vytváří stabilní pěnu, takže se hodí i k čištění svislých stěn. Aplikovaný prostředek je potřeba nechat působit předepsanou dobu. Prostředek se používá nejčastěji v čistících systémech udírenských provozů a k průmyslovému čištění grilů, kouřovodů a teplovzdušných kotlů. Vyznačuje se velmi dobrou čistící schopností a používá se proto také k mytí velmi znečištěných a mastných podlah. Prostředek se aplikuje nejčastěji pomocí mobilního nebo automatického tlakového napěňovacího zařízení při tlaku 4-6 barů nebo se používá v automatických čistících systémech udírenských zařízení. Může se však používat i způsobem běžným pro ruční čištění.
Prostředek se může používat na povrchy z nerezové oceli, železa, keramiky a umělých hmot odolných alkáliím. Nepoužívat na povrchy z hliníku a z barevných kovů.
oblast použití koncentrace doba působení  doporučená teplota
Masný, mlékárenský, mrazírenský
a rybí průmysl: udírny, udírenské vozíky, grily, transportní pásy, kouřovody, kotle
3–5% 10–15 min. 40–70°C
Všeobecné čištění se zpěňovacím
zařízením: pracovní prostory, stoly, obklady stěn, podlahy
3–5% 10–15 min. 20–50°C
Všeobecné čištění bez zpěňovacího
zařízení (ručně): pracovní prostory, stoly, obklady stěn, podlahy
0,5–3% 10–30 min. 20–30°C
Čištění připečených
a velmi odolných nečistot
5–20% podle potřeby 20–40°C

pH koncentrátu: 14

Prostředek obsahuje:

>30% voda, 15-30% hydroxid sodný, 5-15% hydroxid draselný, <5% neionogenní tenzid, NTA, butylglykol​


CLEAMEN 620 nepěnivý alkalický CIP čistič

 

Balení: 12 kg, 24 kg

Tekutý silně alkalický nepěnivý čistící prostředek, který je určený především pro okruhové CIP čištění v různých oblastech průmyslu. Kombinace účinných látek zabezpečuje velmi dobrou průnikovou a čistící schopnost. Prostředek proto rozpouští i velmi odolné a připečené nečistoty bílkovin, tuků a rostlinných zbytků. Vyznačuje se vysokým stupněm alkality a silnou odmasťovací schopností. Používá se především k účinnému čištění takových zařízení, kde je surovina tepelně ošetřovaná, například odparky, sušárny, pastéry, odstředivky, tavičky sýrů, UHT-zařízení atd. Je vhodný i pro okruhové COP čištění. Může se použít i pro ruční odstranění tuků a bílkovin z povrchů podlah a technologických zařízení.

Oblast použití

Koncentrace

Doba působení

Doporučená teplota

CIP–zařízení, potrubní systémy, tanky, nádrže, tunelové myčky

0,5 – 2,0 %

15 – 40 min.

50 – 80 ºC

Odstředivky, pastéry, výměníky tepla, odparky, chladiče, blanšéry

1,0 – 3,0 %

20 – 50 min.

50 – 80 ºC

Násadové nádrže, varné pánve, chladiče mladiny, varné kotle

2,5 – 4,0 %

30 – 60 min.

60 – 70 ºC

Sýrařské a šunkové formy z nerezové oceli, bedničky z umělé hmoty odolné alkáliím

0,5 – 3,0 %

30 – 60 min.

30 – 70 ºC

Ruční odstranění organických zbytků z různých povrchů

0,5 – 1,0 %

podle potřeby

20 – 30 ºC

 pH koncetnrátu: 14

Prostředek se může používat na povrchy z nerezové oceli, železa, keramiky a umělých hmot odolných alkáliím. Omezeně je použitelný na barevné kovy a emaily. Nepoužívat na povrchy z hliníku.

 Prostředek obsahuje:

> 30 % voda, hydroxid sodný, 5-15% hydroxid draselný, < 5% fosfonáty


CLEAMEN 622 nepěnivý alkalický čistič podlah

 

Balení: 5 kg, 10 kg, 20 kg

Tekutý nepěnivý alkalický prostředek, který je určený především pro strojní mytí silně znečištěných podlah, například i od syntetických olejů. Může se používat také na ruční dočišťování různých ploch a na pravidelnou údržbu povrchů. Prostředek má široké použití a lze jej aplikovat v různých oblastech průmyslu i služeb.

 

Oblast použití

Koncentrace

Doba působení

Doporučená teplota

Strojní čištění běžně zašpiněných podlah – pravidelná údržba

 0,7 – 1,0 %

podle zařízení

20 – 40 ºC

Strojní čištění silně znečištěných podlah – jednorázové odstranění

1,0 – 3,0 %

podle zařízení

20 – 40 ºC

Ruční dočišťování ploch

0,5 – 2,0 %

podle potřeby

20 – 30 ºC

Pravidelná údržba povrchů – ruční aplikace

0,5 – 2,0 %

podle potřeby

20 – 30 ºC

pH (koncentrát): 13,5

Prostředek je určený na všechny druhy voděodolných povrchů jako například PVC, nelesklé dlažby, žulové a travertinové povrchy, teraco, cihlové, betonové a lité podlahy – se stěrkou i s nátěrem. Není vhodný na mramorové povrchy, lakované parkety a laminátové podlahy, dřevěné povrchy, gumu, PVC ošetřené vosky a na povrchy, které nejsou odolné vůči alkáliím.

Prostředek obsahuje:

>30% voda, 5-15% propan-2-ol, butylglykol, fosfáty, křemičitany, <5% amfoterní tenzid, neionogenní tenzid, hydroxid draselný, monopropylenglykol, EDTA


CLEAMEN 630 pěnivý alkalický chlórový čistič

 

Balení: 12 kg, 24 kg, 200 kg

Tekutý pěnivý alkalický čistící prostředek s mimořádně vysokým obsahem aktivního chloru. Prostředek výborně emulguje tuky, odstraňuje zbytky bílkovin, současně vysoko účinně ničí baktérie, kvasinky a plísně. Díky viskózní konzistenci velmi dobře drží na svislých plochách a prodlužuje tak kontaktní čas. Výborně se uplatňuje při čištění WC, sanitačních zařízení a má i široké použití v celé oblasti potravinářského průmyslu. Může se aplikovat jak ručně, tak pomocí různých zpěňovacích zařízení. Prostředek je možné použít v průmyslových potravinářských provozech, v malých výrobních provozovnách, při odstraňování organických nečistot z různých ploch odolných alkáliím nebo i v běžné praxi při čištění sanitačních zařízení. Dobře také odstraňuje tmavé skvrny ve spárách dlaždic, například ve wellness zařízeních.

Oblast použití

Koncentrace

Doba působení

Doporučená teplota

Potravinářský průmysl, malé výrobní provozovny: podlahy, WC, sanitační zařízení

3,0 – 5,0 %

15 – 20 min.

40 – 70 ºC

Jiné průmyslové oblasti: podlahy, WC, sanitační zařízení

5,0 – 10,0 %

15 – 20 min.

20 – 50 ºC

Wellness: dlažba v okolí bazénů, WC, sanitační zařízení

5,0 – 20,0 %

podle potřeby

20 – 50 ºC

 pH koncentrátu: 14

Prostředek se může používat na povrchy z nerezové oceli, keramiky a umělých hmot odolných alkáliím. Nepoužívat na povrchy z hliníku a z barevných kovů.

Prostředek obsahuje následující účinné biocidní látky (g / 100 g směsi):

Chlornan sodný, obsah aktivního chlóru (EC: 231-668-3): 10,5 g

Spektrum účinku:  

Baktericidní – na bakterie G+ (grampozitivní) a G- (gramnegativní) – 2% / 10 min.

Fungicidní – na vegetativní buňky a na spóry – 2% / 10 min.

Biocidní typ: 2, 4 (průmysl všeobecně, zdravotnictví, potravinářský průmysl)

Pozor! Nepoužívejte společně s jinými přípravky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

„Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.“


CLEAMEN 631 vysoce pěnivý alkalický chlórový čistič

 

Balení: 10,5 kg, 21 kg, 200 kg

Tekutý vysoce pěnivý alkalický chlorový prostředek, který tvoří hustou stabilní pěnu. Prostředek výborně emulguje tuky a odstraňuje zbytky bílkovin. Současně účinně ničí oxidativním způsobem baktérie, kvasinky a plísně. Má široké použití v celé oblasti potravinářského průmyslu při čištění a dezinfekci vnějších povrchů z nerezové oceli, například technologických zařízení. Používá se i pro denní komplexní čištění výrobních prostorů. Je vhodný pro aplikaci pomocí různých typů napěnovacích zařízení nebo pomocí automatických napěňovacích systémů. Na povrchy se může nanášet i ručně. Prostředek je možné použít v průmyslových potravinářských provozech, v malých výrobních provozovnách nebo při odstraňování organických nečistot z různých ploch odolných alkáliím.

Oblast použití

Koncentrace

Doba působení

Doporučená teplota

Potravinářský průmysl, malé výrobní provozovny: povrchy technologických zařízení, podlahy, stěny

3,0 – 5,0 %

15 – 20 min.

40 – 70 ºC

Všeobecné čištění se zpěňovacím zařízením: pracovní nerezové stoly, obklady stěn, podlahy

3,0 – 5,0 %

15 – 20 min.

20 – 50 ºC

Všeobecné čištění bez zpěňovacího zařízení (ručně): pracovní prostory, stoly, obklady stěn, podlahy

0,5 – 3,0 %

15 – 30 min.

20 – 30 ºC

 pH koncentrátu: 14

Prostředek se může používat na povrchy z nerezové oceli, keramiky a umělých hmot odolných alkáliím. Nepoužívat na povrchy z hliníku a z barevných kovů.

Prostředek obsahuje následující účinné biocidní látky (g / 100 g směsi):

Chlornan sodný, obsah aktivního chlóru (EC: 231-668-3): 2,1 g

Spektrum účinku:  

Baktericidní – na bakterie G- (gramnegativní) a G+ (grampozitivní) – 0,5% / 15 min.

Fungicidní – na vegetativní buňky a na spóry – 3,0% / 15 min.

Biocidní typ: 2, 4 (průmysl všeobecně, zdravotnictví, potravinářský průmysl)

Pozor! Nepoužívejte společně s jinými přípravky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

„Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.“


CLEAMEN 633 vysoce pěnivý alkalický chlórový čistič

 

Balení: 12 kg, 24 kg

Tekutý pěnivý vysoce alkalický chlorový prostředek, který tvoří velmi hustou a stabilní pěnu. Prostředek se vyznačuje výbornou čistící schopností, především při rychlém odstraňování zbytků tuků a bílkovin ve výrobních prostorech. Velmi dobře odstraňuje i odolné nečistoty z různých provozních ploch a podlah. Současně účinně oxidativním způsobem ničí baktérie, kvasinky a plísně. Má široké použití v celé oblasti průmyslu. Největší uplatnění má v potravinářském průmyslu, například při čištění a dezinfekci vnějších povrchů technologických zařízení z nerezové oceli nebo při denním komplexním čištění výrobních prostorů. Je vhodný pro aplikaci pomocí různých typů napěnovacích zařízení nebo pomocí automatických napěňovacích systémů. Na povrchy se může nanášet i ručně. Prostředek je možné použít jak ve velkých průmyslových potravinářských provozech, tak i v malých výrobních provozovnách nebo při účinném odstraňování organických nečistot z různých ploch odolných alkáliím.

Oblast použití

Koncentrace

Doba působení

Doporučená teplota

Potravinářský průmysl, malé výrobní provozovny: povrchy technologických zařízení, podlahy, stěny

3,0 – 5,0 %

15 – 30 min.

40 – 70 ºC

Všeobecné čištění se zpěňovacím zařízením: pracovní nerezové stoly, obklady stěn, podlahy

3,0 – 5,0 %

15 – 30 min.

20 – 50 ºC

Všeobecné čištění bez zpěňovacího zařízení (ručně): pracovní prostory, stoly, obklady stěn, podlahy

0,5 – 3,0 %

15 – 30 min.

20 – 30 ºC

Čištění technologického zařízení a podlah s velmi odolnými nečistotami

5,0 – 10,0 %

podle potřeby,        min. 15 min.

20 – 50 ºC

 pH koncentrátu: 14

Prostředek se může používat na povrchy z nerezové oceli, keramiky a umělých hmot odolných alkáliím. Nepoužívat na povrchy z hliníku a z barevných kovů.

Prostředek obsahuje následující účinné biocidní látky (g / 100 g směsi):

Chlornan sodný, obsah aktivního chlóru (EC: 231-668-3): 2,4 g

Spektrum účinku:  

Baktericidní – na bakterie G- (gramnegativní) a G+ (grampozitivní) – 3-5% / 10-30 min.

Fungicidní – na vegetativní buňky a na spóry – 3-10% / 30 min.

Biocidní typ: 2, 4 (průmysl všeobecně, zdravotnictví, potravinářský průmysl)

Pozor! Nepoužívejte společně s jinými přípravky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

„Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.“


CLEAMEN 640 nepěnivý alkalický chlórový čistič s antikorozní přísadou

 

Balení: 11 kg, 22 kg, 1 100 kg

Tekutý nepěnivý alkalický čistící prostředek, který obsahuje chlor. Je určený pro denní použití v různých oblastech průmyslu, především k okruhovému čištění způsobem CIP nebo COP. Velmi dobře odstraňuje zbytky bílkovin a živočišných tuků a aktivně zabraňuje tvorbě mléčného kamene. Obsahuje inhibitory koroze hliníku. Uvolněný aktivní chlor velmi účinně působí oxidativním způsobem proti širokému spektru baktérií, kvasinek a plísní. Prostředek je možné použít v průmyslových potravinářských provozech, v malých výrobních provozovnách, v zemědělství nebo při odstraňování organických nečistot z různých ploch, například při strojním čištění podlah ve výrobních prostorech.

Oblast použití

Koncentrace

Doba působení

Doporučená teplota

Potravinářský průmysl: okruhové čištění CIP– a COP–zařízení, potrubní systémy, tanky, nádrže, tunelové myčky, sýrařské formy, hliníkové násypky baliček

0,5 – 2,0 %

15 – 20 min.

60 – 80 ºC

Masný průmysl: čištění udírenských holí, hliníkové formy na šunku

1,0 – 3,0 %

20 – 40 min.

40 – 70 ºC

Zemědělství: okruhové čištění dojících zařízení

0,5 – 1,5 %

15 – 20 min.

50 – 70 ºC

Strojní čištění podlah

0,5 – 1,5 %

podle zařízení

20 – 40 ºC

Ruční odstranění organických zbytků z různých povrchů

0,5 – 1,0 %

podle potřeby

20 – 30 ºC

 pH koncentrátu: 14

Prostředek se může používat na povrchy z nerezové oceli, železa, keramiky a umělých hmot odolných alkáliím. Může se používat i na povrchy z hliníku. 

Prostředek obsahuje následující účinné biocidní látky (g / 100 g směsi):

Chlornan sodný, obsah aktivního chlóru (EC: 231-668-3): 1,5 g

Spektrum účinku:  

Baktericidní – na bakterie G+ (grampozitivní) a G- (gramnegativní) – 1% / 10-15 min.

Fungicidní – na vegetativní buňky a na spóry – 1% / 10 min.

Biocidní typ: 2, 3, 4 (průmysl všeobecně, zdravotnictví, zemědělství, potravinářský průmysl)

Pozor! Nepoužívejte společně s jinými přípravky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

 „Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.“


CLEAMEN 641 nepěnivý alkalický čistič s vysokým obsahem chlóru

 

Balení: 12 kg, 24 kg

Tekutý nepěnivý vysoko koncentrovaný alkalický čistící prostředek se zvýšeným obsahem chloru. Je určený pro denní použití v různých oblastech potravinářského průmyslu a zemědělství, především k okruhovému čištění CIP nebo COP způsobem.Účinným způsobem emulguje zbytky tuků a bílkovin a velmi dobře rozpouští organické části mléčného, pivního a vodního kamene. Výborně také odstraňuje zbytky olejů, ovocných plodů, chmelových pryskyřic a dalších látek organického původu. Přítomný aktivní chlór zajišťuje vynikající a účinné působení proti baktériím, kvasinkám a plísním. Prostředek se používá se jak k okruhovému čištění technologických zařízení, tak k povrchovému čištění různých ploch odolných alkáliím. Vhodný je i k strojnímu čištění podlah. Používá se i při čištění linky nečistot v bazénech (pozor: před čištěním snížit hladinu v bazénu pod úroveň linky).

Oblast použití

Koncentrace

Doba působení

Doporučená teplota

Potravinářský průmysl: okruhové čištění CIP– a COP–zařízení, potrubní systémy, tanky, nádrže, tunelové myčky, sýrařské formy

1–2 %

15 – 20 min.

60 – 80 ºC

Zemědělství: okruhové čištění dojících zařízení

1–1,5 %

15 – 20 min.

50 – 70 ºC

Strojní čištění podlah, čištění okolí bazénů

1–1,5 %

podle zařízení

20 – 40 ºC

Wellness: odstranění linky nečistot v bazénech

50 %

podle zařízení

30 – 35 ºC

Ruční odstranění organických zbytků z různých povrchů

1 %

podle potřeby

20 – 30 ºC

pH koncetrátu: 14 

Prostředek se může používat na povrchy z nerezové oceli, keramiky a umělých hmot odolných alkáliím. Omezeně je použitelný na barevné kovy a emaily. Nepoužívat na povrchy z hliníku, barevných kovů a ze železa. 

Prostředek obsahuje následující účinné biocidní látky (g / 100 g směsi):

Chlornan sodný, obsah aktivního chlóru (EC: 231-668-3): 2,25 g

Spektrum účinku:  

Baktericidní – na bakterie G+ (grampozitivní) a G- (gramnegativní) – 1% / 10 min.

Fungicidní – na vegetativní buňky a na spóry – 1% / 10 min.

Biocidní typ: 2, 3, 4 (průmysl všeobecně, zdravotnictví, zemědělství, potravinářský průmysl)

Pozor! Nepoužívejte společně s jinými přípravky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

„Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.“ 

Registrace na MZ ČR:  MZDR 23152/2013/SOZ


CLEAMEN 642 nepěnivý alkalický chlórový čistič

 

Balení: 12 kg, 24 kg

Tekutý nepěnivý alkalický čistící prostředek se zvýšeným obsahem aktivního chlóru. Prostředek výborně emulguje tuky, odstraňuje zbytky bílkovin a současně účinně dezinfikuje. Zabezpečuje spolehlivé působení proti baktériím, kvasinkám a plísním, především v provozech se zvýšeným rizikem mikrobiálního znečištění. Je určený pro denní použití v různých oblastech potravinářského průmyslu a zemědělství, například k okruhovému čištění technologického zařízení způsobem CIP nebo COP. V oblasti prvovýroby mléka zabezpečuje spolehlivé čištění a dezinfekci dojících zařízení. Prostředek je možné použít jak ve velkých průmyslových potravinářských provozech, tak i v malých výrobních provozovnách nebo při odstraňování organických nečistot z různých ploch, například při strojním čištění podlah ve výrobních prostorech. Může se použít i jako náplň hygienických smyček při vstupu do výrobních prostorů. Osvědčil se i v oblasti wellness, například při strojním čištění okolí bazénů nebo při odstraňování linky nečistot ze stěn bazénů.

Oblast použití

Koncentrace

Doba působení

Doporučená teplota

Potravinářský průmysl: okruhové čištění CIP– a COP–zařízení, potrubní systémy, tanky, nádrže, tunelové myčky, sýrařské formy

0,5–2 %

20 minut

60 – 80 ºC

Zemědělství: okruhové čištění dojících zařízení

0,5–2 %

20 minut

50 – 70 ºC

Náplň hygienických smyček při vstupu do výrobních prostorů

0,5–2 %

podle potřeby

20 – 25 ºC

Strojní čištění podlah, čištění okolí bazénů

0,5–2 %

podle zařízení,
minimálně 20 minut

20 – 40 ºC

Wellness: odstranění linky nečistot v bazénech

50 %

podle zařízení

30 – 35 ºC

Ruční odstranění organických zbytků z různých povrchů

0,5–2 %

podle potřeby,
minimálně 20 minut

20 – 30 ºC

 pH koncetrátu: 14

Prostředek se může používat na povrchy z nerezové oceli, keramiky a umělých hmot odolných alkáliím. Nepoužívat na povrchy z hliníku a barevných kovů. 

Prostředek obsahuje následující účinné biocidní látky (g / 100 g směsi):

Chlornan sodný, obsah aktivního chlóru (EC: 231-668-3): 4,5 g

Spektrum účinku:  

Baktericidní – na bakterie G- (gramnegativní) a G+ (grampozitivní) – 0,5-2,0% / 10 min.

Fungicidní – na vegetativní buňky a na spóry – 0,5% / 10 min.

Biocidní typ: 2, 3, 4

Pozor! Nepoužívejte společně s jinými přípravky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

„Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.“ 

Registrace na MZ ČR:  MZDR 23153/2013/SOZ


CLEAMEN 644 nepěnivý alkalický chlórový dezinfekční a čistící prostředek

 

Balení: 11,5 kg, 23 kg

Tekutý nepěnivý alkalický dezinfekční prostředek na bázi anorganických vazeb chlóru, který se vyznačuje také dobrým čistícím účinkem. Díky vysokému obsahu aktivního chlóru je dezinfekce různého výrobního zařízení, součástek a výrobních prostorů rychlá a účinná. Prostředek zabezpečuje spolehlivé působení proti baktériím, kvasinkám a plísním. Velmi dobře působí i proti řasám. Většinou se používá v umývacích, ponorných a postřikových procesech. Velmi vhodný je i pro automatická zařízení při umývání lahví, např. k odstranění zárodků v zásobárnách teplé vody. Prostředek je určený pro použití v různých oblastech, např. v potravinářském průmyslu, zemědělství a pod. Může se použít pro automatické dávkování i pro běžné čištění a dezinfekci. Tvoří i náplň dezinfekčních brodů při vstupu do potravinářských a zemědělských podniků.

Oblast použití

Koncentrace

Doba působení

Doporučená teplota

Všeobecná plošná dezinfekce

3,0 – 5,0 %

15 – 30 min.

15 – 30 ºC

Postřiková dezinfekce: pracovní plochy, stěny, podlahy, stáje, WC, sanitární zařízení

3,0 – 5,0 %

10 – 25 min.

15 – 25 ºC

Ponorná dezinfekce: různé součástky technologického zařízení, malé díly

3,0 – 5,0 %

podle potřeby, min. 10 min.

15 – 25 ºC

Dezinfekce proti plísním a potlačení růstu řas (algistatický účinek)

5,0 – 50,0 %

15 – 30 min.

15 – 30 ºC

Myčky lahví – vodní sekce

30–50 ml/m3

podle zařízení

30 – 50 ºC

Náplň dezinfekčních brodů

5,0 – 10,0 %

podle zařízení

za horka

 pH koncetrátu: 13

Prostředek je vhodný pro nerezovou ocel, barevné kovy, emaily, beton, dlaždice a umělé hmoty. Na hliníkové povrchy jen omezeně.

Prostředek obsahuje následující účinné biocidní látky (g / 100 g směsi):

Chlornan sodný, obsah aktivního chlóru (EC: 231-668-3): 10,5 g

Spektrum účinku:  

Baktericidní – na bakterie G+ (grampozitivní) a G- (gramnegativní) – 3,0-5,0% / 15 min.

Fungicidní – na vegetativní buňky a na spory – 0,5-3,0% / 15 min.

Sporicidní – na bakteriální spory – 25% / 15 min.

Biocidní typ: 2, 3, 4 (průmyl všeobecně, zdravotnictví, zemědělství, potravinářský průmysl)

Pozor! Nepoužívejte společně s jinými přípravky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

„Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.“


CLEAMEN 645 nepěnivá slabě alkalická dezinfekce na bázi KAS

 

Balení: 10 l, 20 l

Tekutý nepěnivý slabě alkalický dezinfekční prostředek na bázi kvartérních amoniových sloučenin (KAS). Zabezpečuje spolehlivé působení proti baktériím, kvasinkám a plísním. Široké dezinfekční spektrum zůstává plně účinné i v tvrdé vodě a rovněž v přítomnosti organických nečistot. Je ředitelný s vodou v každém poměru. Prostředek je vhodný pro okruhové systémy, pro plošnou, ponornou i postřikovou dezinfekci. Působí velmi dobře i při nízkých teplotách, takže se může uplatnit i v chladících okruhových systémech. Prostředek je určený pro použití v různých oblastech, například pro účinnou dezinfekci v potravinářském průmyslu, zemědělství a pod. Před použitím se doporučuje povrch důkladně umýt vhodným čistícím prostředkem.

Oblast použití

Koncentrace

Doba působení

Doporučená teplota

Všeobecná plošná dezinfekce: stěny, podlahy, pracovní plochy

0,5 – 1,0 %

15 – 60 min.

15 – 25 ºC

Postřiková dezinfekce: pracovní plochy, stěny, podlahy, stáje

0,5 – 1,0 %

15 – 60 min.

15 – 25 ºC

Ponorná dezinfekce: různé součástky technologického zařízení, malé díly

0,5 – 1,5 %

podle potřeby,          min. 60 min.

15 – 25 ºC

Okruhová dezinfekce: technologická zařízení, potrubní systémy

0,2 – 0,5 %

podle potřeby,         min. 60 min.

20 – 30 ºC

Chladící okruhové systémy

0,02 – 0,05 %

nepřetržitá

5 – 15 ºC

 pH koncetrátu: 8,0 – 8,5

Prostředek je použitelný na všechny vodou umývatelné povrchy. Nesmí se míchat společně s tenzidy, např. s mýdly.

Prostředek obsahuje následující účinné biocidní látky (g / 100 g směsi):

Didecyl-(dimethyl)-amonium chlorid (EC: 230-525-2): 10,0 g

Spektrum účinku:  

Baktericidní – na bakterie G+ (grampozitivní) a G- (gramnegativní) – 0,02% / 15 min.

Fungicidní – na vegetativní buňky a na spóry – 0,02% / 60 min.

Biocidní typ: 2, 3, 4 (průmysl všeobecně, zdravotnictví, potravinářský průmysl)

„Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.“

Registrace na MZ ČR:  MZDR 23155/2013/SOZ


CLEAMEN 650 neutrální čistič

 

Balení: 10 kg, 20 kg

Tekutý neutrální čistící prostředek, který je určený především pro odstranění organických nečistot z citlivých povrchů technologického zařízení, kde by použití alkalických nebo kyselých prostředků bylo problematické. Působí velmi šetrně, má výborné emulgační vlastnosti a nenarušuje lak ani glazuru. Může se použít i jako náplň pro pravidelné strojní čištění podlah. Prostředek se vyznačuje vynikající biologickou odbouratelností, takže se může používat k čištění také v prostorech s biologickou čistírnou odpadních vod.  Používá se hlavně pro všeobecné čištění všech prostorů a technologického zařízení při průmyslové výrobě, zejména se dobře uplatňuje při ručním čištění baliček a vakuovaček. Prostředek je vhodný k použití i v malých výrobnách. Může se použít také v oblasti zemědělství při všeobecném úklidu prostorů a technologického zařízení. Na povrchy se aplikuje především ručně, ale je možné použít i strojovou aplikaci, například na podlahy.

Oblast použití

Koncentrace

Doba působení

Doporučená teplota

Všeobecné čištění: podlahy, stěny, dveře, okna, pracovní plochy, umývadla

0,5 – 2,0 %

podle znečištění

20 – 40 ºC

Čištění povrchů technologického zařízení (např. baličky, vakuovačky), součástky zařízení, pracovní stroje

1,0 – 3.0 %

podle znečištění

30 – 40 ºC

Strojní čištění podlah – pravidelný úklid a údržba

1,0 – 2,0 %

podle znečištění

20 – 40 ºC

Čištění v zemědělství: dveře, okna, podlahy, pracovní plochy, zařízení kanceláří, drobné součástky

1,0 – 2,0 %

podle znečištění

20 – 40 ºC

 pH (koncentrát): 7 – 8

Při dodržení doporučujících postupů je prostředek vhodný k použití pro všechny dostupné povrchy.

Prostředek obsahuje:

> 30 % voda, 5-15% neionogenní tenzid, propan-2-ol, < 5% karboxyláty, triethanolamin, butylglykol


CLEAMEN 651 pěnivý slabě alkalický průmyslový odmašťovač

 

Balení: 10 kg, 20 kg

Tekutý průmyslový odmašťující prostředek. Používá se k odmašťování povrchů v různých oblastech průmyslu. Je vhodný k použití na všechny běžné materiály, včetně barevných kovů.

Návod k použití: Individuální dávkování podle stupně znečištění, způsobu aplikace a použitého technologického zařízení. Pro odmašťování kovových povrchů se prostředek používá většinou v koncentraci 2-5%.

Upozornění: Dráždí oči. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou
a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej. Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

Složení: >30% voda, 5-15% anionaktivní tenzidy, fosfáty,<5% amfoterní tenzidy.

pH koncentrátu: 9


CLEAMEN 710 vysoce pěnivý kyselý čistič

 

Balení: 12 kg, 24 kg

Tekutý vysoce pěnivý kyselý čistící prostředek na bázi kyseliny fosforečné. Vyznačuje se tvorbou velmi husté a stabilní pěny, takže zajišťuje výborný kontakt a čistící efekt i na svislých stěnách. Dobře odstraňuje anorganické usazeniny a vyznačuje se výbornou smáčivostí. Rovněž dobře emulguje tuky a odstraňuje i zbytky bílkovin. Má široké použití v celé oblasti průmyslu. Největší uplatnění má v potravinářském průmyslu, například při odstraňování anorganických usazenin z vnějších povrchů technologických zařízení nebo při pravidelném komplexním čištění výrobních prostorů. Je vhodný pro aplikaci pomocí různých typů napěnovacích zařízení nebo pomocí automatických napěňovacích systémů. Na povrchy se může nanášet i ručně. Prostředek je možné použít jak ve velkých průmyslových potravinářských provozech, tak i v malých výrobních provozovnách nebo při účinném odstraňování anorganických nečistot z různých ploch odolných kyselinám.

Oblast použití

Koncentrace

Doba působení

Doporučená teplota

Potravinářský průmysl, malé výrobní provozovny: povrchy technologických zařízení, podlahy, stěny

3,0 – 5,0 %

15 – 30 min.

40 – 70 ºC

Všeobecné čištění se zpěňovacím zařízením: pracovní nerezové stoly, obklady stěn, podlahy

3,0 – 5,0 %

15 – 30 min.

20 – 50 ºC

Všeobecné čištění bez zpěňovacího zařízení (ručně): pracovní prostory, stoly, obklady stěn, podlahy, násypky balících automatů

0,5 – 3,0 %

15 – 30 min.

20 – 30 ºC

Čištění technologického zařízení, podlah a stěn výrazně znečištěných anorganickými usazeninami

5,0 – 10,0 %

podle potřeby,                   min. 15 min.

20 – 50 ºC

 pH koncetrátu: 1

Prostředek se může používat na povrchy z nerezové oceli, keramiky a umělých hmot odolných kyselinám. Nepoužívat na povrchy z hliníku a z barevných kovů.

Prostředek obsahuje:

> 30% voda, kyselina fosforečná, < 5% neionogenní tenzidy, butylglykol


CLEAMEN 711 slabě pěnivý kyselý průmyslový čistič

 

Balení: 10,5 kg, 21 kg

Slabě pěnivý kyselý průmyslový čistící prostředek na bázi směsi organických a anorganických kyselin s tenzidy. Používá se k rychlému odstranění průmyslového znečištění především tam, kde alkalické a neutrální prostředky jsou vhledem k charakteru znečištění neúčinné. Prostředek se uplatňuje dobře tam, kde součástí znečištění jsou i malé železné nebo zoxidované částečky, například v brzdovém prachu. Může se používat například k čištění železničních vagónů, při čištění ostatních prostředků silniční dopravy, při odstranění znečištění v autoservisech, k odstranění nečistot z přepravek, kde se ukládá použité nářadí z oprav, apod. Dobře slouží i k odstranění vápenných usazenin z okenních tabulí. Dá se použít i v potravinářském průmyslu, například ke kyselému mytí udírenských tyčí a forem na šunku z hliníku, především ručním způsobem s mechanickým dočištěním. Prostředek nalezl uplatnění v celé řadě průmyslových odvětvích.

Oblast použití

Koncentrace

Doba působení

Doporučená  teplota

Mytí železničních vagónů – odstranění brzdového prachu

10,0 – 50,0 %

podle stupně znečištění

podle potřeby a podle zařízení

20 – 50 ºC

Odstranění znečištění v oblasti silniční dopravy, především odstranění brzdového prachu

10,0 – 50,0 %

podle stupně znečištění

podle potřeby a podle zařízení

20 – 50 ºC

Odstranění znečištění (směsi olejů a anorganických částeček) v oblasti autoservisu

5,0 – 30,0 %

podle stupně znečištění

podle potřeby, mechanické působení

20 – 40 ºC

Odstranění znečištění z plastových bedniček po skladování použitého nářadí

5,0 – 20,0 %

podle stupně znečištění

podle potřeby, mechanické působení

20 – 40 ºC

Odstranění vápenných usazenin z okenních tabulí

5,0 – 10,0 %

podle stupně znečištění

podle potřeby, mechanické působení

20 – 40 ºC

Masný průmysl: odstranění znečištění z udírenských tyčí a forem na šunku

5,0 – 10,0 %

podle stupně znečištění

podle potřeby, minimálně 20 minut, mechanické působení

20 – 40 ºC

 pH = 1

Prostředek se může používat na povrchy z nerezové oceli, keramiky, hliníku a umělých hmot odolných kyselinám. Na povrchy z barevných kovů je použití omezené.

Prostředek obsahuje:

> 30 % voda, 5-15 % anionaktivní tenzidy, fosfáty, citráty, butylglykol, < 5% neionogenni tenzidy, silikáty, alkoholy


CLEAMEN 720 nepěnivý kyselý čistič

 

Balení: 12 kg, 24 kg

Nepěnivý kyselý čistící prostředek na bázi kyseliny fosforečné. Používá se především k okruhovému kyselému čištění v potravinářských provozech. Odstraňuje z povrchů zařízení hlavně anorganické látky, ale rozpouští i organické složky. Používá se také ke kyselému čištění technologického zařízení tam, kde je litá pryskyřicová podlaha, kterou by mohly kyselé prostředky na bázi kyseliny dusičné nevratně poškodit. Díky svým vlastnostem je vhodný také k jednofázovému čištění výrobních zařízení pro výrobu všech typů sýrů. Jednofázový způsob čištění lze s výhodou využít i pro zařízení příjmu mléka. Výborně odstraňuje krev, takže se uplatňuje například na jatkách při porážce zvířat. Prostředek je možné použít jak ve velkých průmyslových potravinářských provozech, tak i v malých výrobních provozovnách nebo při účinném odstraňování anorganických nečistot z různých ploch odolných kyselinám.

Oblast použití

Koncentrace

Doba působení

Doporučená teplota

CIP–zařízení, potrubní systémy, tanky, nádrže, tunelové myčky, svozné cisterny na mléko, pastéry, UHT–zařízení, zmáselňovače, odstředivky, dojírny

0,5 – 2,0 %

15 – 20 min.

50 – 80 ºC

Zařízení pro výrobu sýrů: výrobníky, vany, lisovací zařízení, sýrařské formy, perfory,

1,0 – 3,0 %

20 – 60 min.

50 – 80 ºC

Jednofázové čištění technologického zařízení pro příjem mléka

1,0 – 2,0 %

15 – 20 min.

60 – 70 ºC

Jatky: odstranění krve

1,0 – 3,0 %

podle potřeby

30 – 50 ºC

Ruční odstranění anorganických zbytků z různých povrchů

0,5 – 1,0 %

podle potřeby

20 – 30 ºC

 pH koncetrátu: 1

Prostředek se může používat na povrchy z nerezové oceli, keramiky a umělých hmot odolných kyselinám. Nepoužívat na povrchy z hliníku a z barevných kovů.

Prostředek obsahuje:

> 30 % voda, kyselina fosforečná, < 5% neionogenni tenzidy


CLEAMEN 721 nepěnivý kyselý NIP – CIP čistič

 

Balení: 12 kg, 24 kg

Nepěnivý silně kyselý čistící prostředek na bázi anorganických kyselin, který účinně působí na vodní, mléčný a pivní kámen. Výborně odstraňuje anorganické usazeniny a oxidativním způsobem rozkládá organické sloučeniny. Pasivuje nerezovou ocel a je také vhodný jako neutralizační prostředek po alkalickém čištění. Prostředek má široké uplatnění, například v potravinářském průmyslu při čištění CIP-okruhů, odparek, odstředivek, UHT-zařízení, potrubních systémů, zásobních tanků, KEG sudů v pivovarech, zařízení na výrobu sýrů, spirálových výměníků v cukrovarech atd. Při čištění UHT–zařízení by se mělo zamezit přesáhnutí teploty 80 ºC, neboť vyšší teploty snižují životnost těsnění.

Oblast použití

Koncentrace

Doba působení

Doporučená teplota

CIP–zařízení, odstředivky, pastéry, výměníky tepla, odparky, chladiče

0,5 – 2,0 %

15 – 30 min.

60 – 80 ºC

Potrubní systémy, tanky, nádrže, cisterny

0,5 – 1,5 %

10 – 20 min.

60 – 80 ºC

Lisovací zařízení na sýry, malé díly po alkalickém čištění

0,5 – 1,0 %

3 – 5 min.

10 – 25 ºC

Sudy / KEG

1,5 – 2,0 %

1 – 3 min.

70 – 80 ºC

Odstranění pivního kamene

2,0 – 10,0 %

minimálně 30 min.      (podle potřeby)

30 – 25 ºC

Spirálové výměníky v cukrovarech

podle druhu a stupně znečištění

podle potřeby

40 – 60 ºC

 pH koncetrátu: 1

Při dodržení doporučujících postupů je prostředek vhodný pro nerezovou ocel, emaily a umělé hmoty odolné kyselinám. Nepoužívat na povrchy z hliníku, popřípadě nepřesáhnout kontaktní dobu 20 sekund. 

Prostředek obsahuje:

>30% kyselina dusičná, 15-30% kyselina fosforečná, 5-15% voda


CLEAMEN 740 nepěnivý kyselý silně koncentrovaný peroxidový čistič

 

Balení: 10,5 kg, 21 kg

Prostředek je vhodný na povrchy z nerezové oceli, pocínovaného železa, hliníku, keramiky, umělých hmot (mimo měkčeného PVC), emailu a gumy.

Nepěnivý kyselý prostředek na bázi 17% kyseliny peroxooctové. Vyznačuje se velkým rozsahem antimikrobiálního působení. Účinně působí i při nízké teplotě. Je vhodný pro okruhovou dezinfekci v CIP­‑zařízeních a v potrubních systémech. Rozkládá se na snadno biologicky rozložitelné produkty, takže nezatěžuje životní prostředí. Prostředek je určený především pro okruhovou, nástřikovou i ponornou dezinfekci technologického zařízení za studena v různých oblastech průmyslu i v zemědělství.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

SPEKTRUM ÚČINKU

Baktericidní: na bakterie G- (gramnegativní) a G+ (grampozitivní) – 0,01-0,05 % /15 min.
Fungicidní: na vegetativní buňky – 0,05-3 % / 15 min.
Fungicidní: na spóry – při 20° C: 0,5 % / 30 min. – při 45 °C: 0,05 % / 15 min.

Biocidní typ: 2, 3, 4 (průmysl všeobecně, zdravotnictví, zemědělství, potravinářský průmysl)


CLEAMEN 745 nepěnivý slabě kyselý peroxidový čistič

 

Balení: 11 kg, 22 kg

Tekutý nepěnivý, slabé kyselý dezinfekční prostředek na bázi peroxidu vodíku. Je beze zbytku odbouratelný a působí velmi dobře proti bakteriím, kvasinkám a plísním. Má široké možnosti použití při čištění a dezinfekci výrobních zařízení, potrubních systémů, tanků, nádrží, zařízení sýráren, pracovních stolů, plniček mléka, veškerého zařízení v masokombinátech, drůbežárnách, pivovarech, mrazírnách apod. Může být použit i v oblasti dezinfekce bazénů, saun, jídelen, kuchyní a pod. Prostředek má také bělící účinek. Je vhodný jak pro postřikovou dezinfekci, tak i pro plošnou a ponornou dezinfekci. Používá se i pro ošetření zařízení ze dřeva, dřevěných pracovních desek nebo dřevěných obkladů. Aplikuje se většinou ručním způsobem. Prostředek je možné použít v průmyslových potravinářských provozech, v malých výrobních provozovnách, v zemědělství nebo i v běžné praxi. Využívá se také ke generálnímu a pravidelnému úklidu v okolí bazénů nebo na dezinfekci saun.

Oblast použití

Koncentrace

Doba působení

Doporučená teplota

Postřiková dezinfekce: pracovní plochy a desky, stěny, podlahy, stáje

1,0 – 5,0 %

60 – 120 min.

15 – 25 ºC

Ponorná dezinfekce: různé součástky technologického zařízení, malé díly

5,0 – 20,0 %

podle potřeby, min.
60 – 120 min.

15 – 25 ºC

Plošná dezinfekce: podlahy, stěny, pracovní plochy

1,0 – 5,0 %

60 – 120 min.

15 – 25 ºC

Wellness: okolí bazénů, ošetření saun

1,0 – 5,0 %

60 – 120 min.

15 – 25 ºC

Wellness: ošetření spár dlaždicových povrchů, odstranění tmavých skvrn

5,0 – 20,0 %

podle potřeby,
min. 60 – 120 min.

15 – 25 ºC

Prostředek je použitelný na všechny běžné materiály. Nesmí být však použitý v uzavřených systémech.

Prostředek obsahuje následující účinné biocidní látky (g / 100 g směsi):

Peroxid vodíku: (EC: 231-765-0): 35,0 g

Spektrum účinku:  

Baktericidní – na bakterie G- (gramnegativní) a G+ (grampozitivní) – 1-3% / 60-120 min.

Fungicidní – na vegetativní buňky a na spóry – 5-20% / 60-120 min.

Biocidní typ: 2, 3, 4

„Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.“


Adresa

Provozovny:

PAPÍRNICTVÍ
MUDr. Šlejmara 750
345 62 Holýšov
tel.: +420 727 825 561

email:
papirnictvi@anatra.cz

Otevřeno: po - pá 9 - 17 hodin (polední pauza 12 - 12,30), so 9 - 12 hodin

Plzeňská 350
345 61 Staňkov
tel.: +420 725 426 378

email:
objednavky@anatra.cz

Plovární 3
301 00 Plzeň
Otevřeno: po - pá 8 - 14 hodin
tel.: +420 728 500 776

ANATRA s.r.o.
Sadová 567
345 62 Holýšov
tel.: +420 724 393 314

email:
anatra@anatra.cz